Biomedica

Anestézia a intenzívna starostlivosť

Moderné metódy anestézie využívajú široké spektrum lekárskych prístrojov, ktoré sú určené požiadavkami na prenosné použitie v teréne, na využitie pri chirurgických výkonoch alebo pri intenzívnej starostlivosti a taktiež typom podávaného anestetika.

Anesteziológovia musia mať obsiahle, odborné znalosti výroby a použitia najrôznejších medicinálnych plynov, anestetických pár a ďalších látok, lekárskych dýchacích prístrojov a mnohých anestetických prístrojov (vrátane vaporizérov, ventilátorov a tlakomerov). Pre zaistenie bezpečného a kompetentného použitia prístrojov musia ovládať príslušné bezpečnostné funkcie, ich riziká a obmedzenia.

Pacienti JIS (jednotiek intenzívnej starostlivosti) môžu vyžadovať podporu pri nestabilite (hypertenzia/hypotenzia), pri nepriechodnosti dýchacích ciest (napr. ventilátor), pri akútnom zlyhaní obličiek, pri život-ohrozujúcich srdcových arytmiách alebo pri následkoch multi orgánového zlyhania, ktoré je čoraz častejšie nazývané ako syndróm multiorgánovej dysfunkcie. Môže ísť aj o pacientov po rozsiahlych chirurgických zákrokoch, kedy je vyžadované intenzívne a invazívne sledovanie, kým dôjde ku stabilizácii stavu a presunu na štandardné oddelenie.

V našom portfóliu môžete nájsť mnoho výrobkov, určených pre anesteziologicko-resuscitačné oddelenie:

  • Uzavreté bezihlové vstupy, často vyrábané podľa požiadaviek zákazníka
  • Antimikrobiálne obväzy
  • Zariadenia pre dialýzu
  • Monitorovanie pacientov
  • Centrálne venózne katétre