Biomedica

Nefrológia

Nefrológia sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorenia obličiek, vrátane elektrolytickej nerovnováhy, hypertenzie, starostlivosti o dialyzovaných pacientov a tiež pacienov po transplantácii obličiek.

Mnoho ochorení, ktoré postihujú obličky, sú systémovými poruchami, netýkajú sa iba obličiek a môžu vyžadovať špeciálnu liečbu. Príkladom môžu byť ochorenia ako systémová vaskulitída (napr. ANCA-asociovaná vaskulitída) a autoimunitné ochorenia (napr. lupus),  vrodené či dedičné poruchy, ako je polycystická choroba obličiek.

Pacienti môžu vyhľadať nefrológa z najrôznejších dôvodov, ktorými môže byť akútne zlyhanie obličiek, chronické ochorenie obličiek, hematúria, proteínúria, obličkové kamene, hypertenzia, acidobazická alebo elektrolytická nerovnováha.

Ponúkame kompletný sortiment pre dialýzu:

  • Dialyzačné prístroje
  • Úprava vody (osmóza)
  • Filtre
  • BI cartridge
  • Roztoky
  • Hadičky
  • Ihly
  • Katétre
  • Príslušenstvo