Biomedica

Srdcovo – cievna chirurgia

Srdcovo-cievna chirurgia zahŕňa chirurgické výkony týkajúce sa srdca alebo veľkých ciev, ktoré sú vykonávané lekármi -  kardiochirurgami a cievnymi lekármi.

Tieto výkony často riešia komplikácie spôsobené ICHS (ischemickou chorobou srdca),  napr. koronárny bypass, ďalej rekonštrukcie vrodených srdcových chýb, liečba chlopňových srdcových chýb, spôsobených z rôznych príčin, ako je endokarditída, reumatické ochorenia srdca, artérioskleróza. Do tejto skupiny lekárskych výkonov patrí aj transplantácia srdca.

V našom portfóliu môžete nájsť nasledujúce produkty pre potrebu srdcovo-cievnej chirurgie:

 • Srdcové chlopne
 • TAVI / TAVR (transkatétrové chlopňové protézy)
 • IABP
 • CRM (riadenie srdcové rytmu: defibrilátory, kardiostimulátory)
 • Krátkodobé podpory LVAD
 • Mimotelové VAD
 • Dlhodobé  implantovateľné systémy LVAD
 • Elektródy
 • RF ablácie (rádiofrekvenčné ablácie)
 • Stimulačné elektródy
 • Stabilizátory a nástroje
 • Príslušenstvo pre perfúziu